CCAMLR Science


CCAMLR Science is a peer-reviewed journal published annually by the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR). It contains articles dealing with the science that underpins the conservation and the rational use of marine living resources. The main subject areas of published articles are Aquatic Science, Ecology, Evolution, Behavior and Systematics, Agricultural and Biological Sciences, Fisheries and Plant & Animal Science.

Vol 26, No. 2, 2019

Table of Contents

Articles

Davenport Desharious, Reese Troylen
PDF
85-90
Li Maolin
PDF
91-103
Wang Xuli
PDF
104-116
Johnston Charles, Burgess Shaun
PDF
117-123
Wang Kaiming, Wang Yingying
PDF
124-134
Hu Po
PDF
135-148
Davis Aaron, Kaur Casey
PDF
149-153
Sun Yanan, Sun Zejun
PDF
154-162
Liu Shangzheng, Liu Bin
PDF
163-172
Woods Aiden, Carroll Addisyn
PDF
173-178
Yi Yonghua, Jin Zhuo, Wang Jue
PDF
179-186
Jiang Zongkai, Wang Yuxuan, Mao Yongqin, Zang Kai, Sun Wei, Liu Tianjiao
PDF
187-201
Hudson Martyn, Donkin Hazel
PDF
202-206
Yu Miao, Li Xiang, Li Guanhua
PDF
207-218
Qv Mingyang, Chai Huaqi, Li Zhiguang
PDF
219-231
Ahn Juhn, Edmond Jacob
PDF
232-236
Lan Ruiping
PDF
237-250
Li Xiaoting, Bao Jingling, Sun Jianguang, Wang Ji
PDF
251-263
Haffner Brenna, Ogunbona Philip
PDF
264-270
Fan Xijia
PDF
271-287
Yao Hui
PDF
288-299
Mullis David, Reyes José
PDF
300-307
Li Yunfeng, Li Yuting
PDF
308-318
Yu Jiangbo
PDF
319-331
Balanos Marc, Tolentino Antonio
PDF
332-336
Cheng Li
PDF
337-350
Zhang Yannan, Liang Chuan
PDF
351-361
Root Rober, Dover Nilesh
PDF
362-369
Wei Song, Geng Feng
PDF
370-383
Guo Liping
PDF
384-393
Xia Lei, Wang Hai
PDF
394-403